• Atomowy

Astrologia Metali Szlachetnych - 10 sposobów na wycenę Złota i Srebra

Zaktualizowano: 7 mar


Atomowy Inwestor - Predykcja ceny Złota Srebra

W grudniu 2020 Saturn wszedł do znaku Małego Wodnika a w 2026 dojdzie do koniunkcji Saturna i Neptuna w kardynalnym Punkcie Barana... w taki sposób astrologowie opisują ruchy planet i wiążą z tymi zjawiskami różne fenomeny występujące na Ziemi. Czy taka metoda analizy jest słuszna? Przecież zawsze możemy doszukać się jakieś korelacji pomiędzy wybranym wydarzeniem a jakimś zjawiskiem nadprzyrodzonym. Szczerze, to na Astrologii się nie znam ale wiem jedno... w 2026 nie chce być Baranem który nie będzie miał w swoim portfelu Matali Szlachetnych a dokładnie Złota i Srebra! :) Zapraszam na artykuł w którym pokusiłem się o 10 sposobów na wycenę Metali Szlachetnych - Złoto i Srebro!


Artykuł na Skróty

 1. Metoda 1 - Historyczne Déjà vu - powtórka ruchu cenowego Złota i Srebra

 2. Metoda 2 - Inflacja CPI vs Złoto i Srebro

 3. Metoda 3 - MSPUS USA vs Złoto i Srebro

 4. Metoda 4 - PKB USA vs Złoto i Srebro

 5. Metoda 5 - Baza monetarna USA vs Złoto i Srebro

 6. Metoda 6 - Waluta w obiegu vs Złoto i Srebro

 7. Metoda 7 - S&P 500 vs Złoto i Srebro

 8. Metoda 8 - Dow Jones Industiral Average (DJIA) vs Złoto i Srebro

 9. Metoda 9 - Analiza Techniczna vs Złoto i Srebro

 10. Metoda 10 - Ermanometria i Kanał Fibonacciego vs Złoto i Srebro

 11. Podsumowanie metod predykcji cen Złota i Srebra


Metoda 1 - Historyczne Déjà vu - powtórka ruchu cenowego Złota i Srebra


Jaka powinna być wycena metali szlachetnych uwzględniając historyczne wzrosty w trakcie różnych baniek? Sprawdźmy jak kształtowałaby się wycena metali gdybyśmy dopasowali współczesne czasy i inflację do historycznych wzrostów.


Szczyt super bańki na metalach szlachetnych w 1980 roku rozpoczął się ruchem wzrostowym w latach 70-tych, który to osiągnął najpierw szczyt w 1974 a następnie nastąpiło odreagowanie po którym nastąpił kolejny ruch wzrostowy aż do stycznia 1980.

Bańka która miała miejsce nie była spowodowana kryzysem walutowym tylko napięciami geopolitycznymi Iranu, embargiem na ropę oraz dużą inflacją. Inflacja była głównym czynnikiem zapalnym, który sprawiał że ludzie zaczęli zabezpieczać swój kapitał w metalach szlachetnych gdyż papier nadawał się jedynie do d... pupy :)


Powtórka ruchu cenowego srebra


Poniższy wykres uwzględnia impuls -> korektę -> impuls z bańki 1974-80, naniesioną na współczesne czasy. Jeżeli drugi impuls w fali wzrostowej powtórzy zasięg ~700% wzrostu to cena srebra może zawędrować na pułap 125 USD/oz. Co ciekawe, ten sam pułap został przeze mnie opisany w artykule na temat Inwestycje w złoto i srebro w obliczu inflacji, do którego serdecznie zapraszam.


Srebro: 125 USD/oz

Historyczna cena srebra

Powtórka ruchu cenowego złota


Analogiczny zabieg jak dla srebra poczyniłem na złota, i zakładając 700%-towy wzrost w drugim impulsie fali wzrostowej cena złota mogła by zawędrować na pułap powyżej 8000 USD/oz. Bardzo wysoko, ale czy niemożliwe? Skoro złoto miału już 3 ruchy wzrostowe w zakresie od 433% do 786%, to czy w obliczu aktualnej inflacji nie jest to możliwe?


Złoto: 8404 USD/oz

Historyczna cena złota

Metoda 2 - Inflacja CPI vs Złoto i Srebro


Spójrzmy więc, jak by kształtowała się maksymalna cena złota i srebra w korekcie uwzględniającej inflację (CPI). Do tego celu użyłem dostępnego online kalkulatora inflacyjnego dla USA - ze strony SmartAsset. Kalkulator uwzględnia wskaźnik inflacji w latach 1980 - 2022 na poziomie 2,84%, ręcznie uwzględniłem inflacje w latach 2022 - 2026 na poziomie 7,5%.


Jeżeli zasięg ruchów cenowych byłby zbliżony jak w przeszłości to cena srebra mogła by aktualnie dojść do poziomu 216 USD/oz a cena złota do poziomu 3708 USD/oz.


Srebro: 216 USD/oz

Złoto: 3708 USD/oz

Srebro vs Inflacja
Złoto vs Inflacja

Metoda 3 - MSPUS USA vs Złoto i Srebro


MSPUS to Median Sales Price of Houses Sold for the United States czyli Mediana ceny sprzedaży domów sprzedanych w Stanach Zjednoczonych. Co mają metale szlachetne do domów? Jeżeli uwzględnimy, jak zmieniały się ceny domów w Stanach Zjednoczonych od 1980 roku do 2022 to możemy uznać, że ich wzrost był spowodowany poniekąd utrzymaniem siły nabywczej tej klasy aktywa. Mediana zmieniła się z 64 kUSD na 408 kUSD, co daje wzrosty na poziomie 6,37.


Srebro: 50 USD/oz x 6,37 = 318 USD/oz

Złoto: 860 USD/oz x 6,37 = 5478 USD/ozMetoda 4 - PKB USA vs Złoto i Srebro


GDP czyli Gross Domestic Product to nic innego jak PKB czyli Produkt Krakowy Brutto. ale dla Stanów Zjednoczonych. PKB jest to łączna wyrażona w pieniądzu wartość wszystkich dóbr i usług wytworzonych w danym kraju zazwyczaj w ciągu roku lub kwartału.


GDP / 1980 = 2,8 tryliarda USD

GDP / 2021 = 23,9 tryliarda USD

Krotność = 8,53


Srebro: 50 USD/oz x 8,53 = 426 USD/oz

Złoto: 860 USD/oz x 8,53 = 7335 USD/oz


Metoda 5 - Baza monetarna USA vs Złoto i Srebro


Baza monetarna odpowiada całkowitej kwocie waluty, która jest w obiegu w rękach publicznych lub w formie depozytów banków komercyjnych przechowywanych w rezerwach banku centralnego. Określa łączną ilość banknotów i bilonu, które znajdują się w obiegu pozabankowym i w całym systemie bankowym.


Gold To monetary base ratio

Co ciekawe cytowany artykuł jest z 2016 roku i od tamtego czasu możemy zauważyć na poniższym wykresie, że wskaźnik rośnie. Ale musiał by jeszcze dosyć sporo urosnąć, z aktualnego poziomu 0,45 do poziomu 4,5 (1930, 1980), co wiązały by się z aż 10 krotnym wzrostem ceny metali szlachetnych od aktualnego poziomu cenowego. Ok, ten wskaźnik dotyczy złota, ale wiemy że jak złoto idzie do góry to i srebro podąża za nim, dlatego mnożnik wykorzystujemy również w przypadku srebra.


Srebro (2022): 25 USD/oz x 10 = 250USD/oz

Złoto (2022): 1850 USD/oz x 10 = 18500 USD/ozMetoda 6 - Waluta w obiegu vs Złoto i Srebro


Stosowanie bazy monetarnej może nie do końca jeszcze jest słuszne (choć wcale bym się nie obraził), dementuje to także TEN ARTYKUŁ. W skrócie mówiąc sama baza monetarna to suma rezerwy instytucji depozytowych - znajdujących się na kontach bankowych i nigdy nie opuszczających banku, służąca do pożyczania bankom na wzajem dużych sum pieniędzy. Co ciekawe, jak spojrzysz na poniższy wykres, kryzys z 2008 wcale się nie skończył, od 1960 do 2008 roku rezerwy wahały się na przedziale 20 - 60 miliardów dolarów, a po 2008 roku wzrosły do 2800 miliardów dolarów a w 2021 aż do 4190 miliardów dolarów!

Drugą składową bazy monetarnej jest waluta w obiegu (waluta w obiegu + rezerwy instytucji depozytowych = baza monetarna), i to z niej skorzystamy aby wyliczyć cenę złota i srebra. I uważaj, nie przestrasz się gdyż zobaczysz w tym jak bardzo pieniądz, a dokładnie papier znany pieniądzem, który jest tylko środkiem płatniczym, stracił na wartości! Dlaczego jest to takie ważne? Im więcej gotówki w obiegu tym większa szansa że trafi ona do metali szlachetnych, a im więcej metalu będzie kupionych tym cena będzie wyższa.

W Raporcie Edison Group znalazłem opisaną korelację ceny złota do waluty w obiegu, gdzie współczynnik korelacji wynosił 0,87 (lata 1060 - 2019), więc całkiem przyzwoicie. Zakładając też, że ilość waluty w obiegu od 1980 do 2021 zmieniła się z 142 do 2230 miliardów dolarów, czyli 15,7 krotnie. Daje nam to spodziewany wzrost wartości metali szlachetnych na poziomie:


Srebro: 50 USD/oz x 15,7 = 750 USD/oz

Złoto: 860 USD/oz x 15,7 = 13502 USD/oz

Currency in circulation gold price prediction

Metoda 7 - S&P 500 vs Złoto i Srebro


S&P 500 (SPX) - (Standard & Poor's 500) indeks giełdowy, w skład którego wchodzi 500 przedsiębiorstw o największej kapitalizacji (w tym trzy największe firmy Apple, Microsoft, Exxon), które są notowane na New York Stock Exchange


Stosunek S&P 500 do ceny złota to nic innego jak wyrażenie wartości jednej jednostki indeksu S&P 500 w wycenie 1 uncji złota. Kolokwialnie mówiąc ile uncji złota warty jest jeden indeks S&P 500.


Może ktoś zada pytanie - ale po co nam to? Jeżeli uwzględnimy migracje kapitału między różnymi klasami aktywów to historycznie zobaczymy, że w pewnych okresach czasowych raz złoto jest bardziej wartościowe niż S&P500, a raz to S&P500 jest bardziej wartościowe niż złoto. Tak jak na poniższym wykresie.

Ponownie odnieśmy się do 1980 roku w którym to stosunek S&P500/GOLD wynosił 0,2, potem w 2000 5,5, następnie w 2011 (po kryzysie 2008) spadł do 0,64, a aktualnie jest na poziomie 2,31. Założyłem więc scenariusz w którym na giełdach dojdzie do długo wyczekiwanego tąpnięcia, i uwzględniając spadek S&P500 o około 60% (nie jest niemożliwe gdyż na poniższym wykresie naniosłem historyczne spadki -43%, -53%, -20%), zasymulowałem przepływ kapitału do złota tak aby stosunek S&P500 do złota ponownie wynosił ponownie 0,2.


Złoto: 9345 USD/oz

 S&P 500 vs Złoto

Analogiczny zabieg przeprowadziłem dla srebra wyznaczając stosunek SNP500 do Srebra, jednakże należy zwrócić uwagę, że wartości mają inną rząd wielkości, gdyż cena srebra jest dużo niższa niż złota.


Tak samo zasymulowałem przepływ kapitału do srebra tak aby stosunek S&P500 do srebra wynosił ponownie 15, gdyż poprzednimi razy gdy występowały wzrosty na metalach szlachetnych stosunek ten wynosił 4,82 i 27,26 (przyjąłem 15 jako średnią wartość).


Srebro: 125 USD/oz

 S&P 500 vs Srebro

Metoda 8 - Dow Jones Industiral Average (DJIA) vs Złoto i Srebro


Dow Jones Industrial Average (DJIA) - jeden z najstarszych indeksów akcji spółek notowanych na New York Stock Exchange i NASDAQ. Indeks stworzony przez Charlesa Dowa i Erdwarda Jonesa (statystyk). Składa się z 30 największych amerykańskich przedsiębiorstw.


Analogicznie jak w przypadku S&P500 dokonałem symulacji zachowania się złota i srebra dla korekty DJIA -50%. Postepowanie i metodyka jest taka sama więc aby zaoszczędzić czasu i miejsca nie będę powtarzać opisu, wykresy i naniesione dane mówią same za siebie. Na stronie Macrotends możecie znaleźć historyczny oraz aktualny stosunek DJIA/GOLD.


Złoto: 5650 USD/oz

Dow Jones Industiral Average to Gold Ratio

Srebro: 90 USD/oz

Dow Jones Industiral Average to Silver Ratio

Metoda 9 - Analiza Techniczna vs Złoto i Srebro


Sama stricte analiza techniczna ma tyle samo zwolenników co i przeciwników. Z jednej strony to rysowanie kresek, trójkątów i innych szlaczków, które mają za zadanie wskazanie potencjalnych zasięgów, prognozę przyszłych cen aktywów (papierów wartościowych, walut, surowców, krypto) na podstawie kształtowania się cen z przeszłości oraz uwzględniając wszystkie inne czynniki, które mogą mieć wpływ na kształtowanie się popytu i podaży. Niektóre formacje mają większą skuteczność, niektóre mniejszą, niektóre służą do określenia odwrócenia trendu czy jego kontynuacji.


Formacja Cup and Handle Złoto i Srebro


Ciekawym przypadkiem jest tzw. formacja Cup And Handle (Formacja Filiżanki z Uchwytem). Według ekspertów jest to bardzo bycza (pro wzrostowa) formacja. Została opracowana przez Williama O'Neila, który wprowadził ją w 1988 roku w swojej książce: „How to Make Money in Stocks”. Zainteresowanych zgłębieniem tematu odsyłam choćby do wujka Google.


Tak się składa, że taką właśnie formację cenową przyjmuje złoto oraz srebro! To nie jest żadna filiżanka z uchwytem tylko wielki, ogromny, kielich przepełniony diamentami i boską ambrozją!


Za potencjalny maksymalny zasięg wybicia ruchu wzrostowego przyjmuje się równowartość głębokości kubka, liczonej od podstawy do lustra. W przypadku złota dało by to wzrost na poziomie 406%. Wybicie złota o 406% dało by zakres cenowy na poziomie 10187 USD/oz.


Złoto: 10187 USD/oz

Formacja Cup and Handle Złoto

W przypadku srebra głębokość kubka dała by to wzrost na poziomie 576%. Wybicie o 576% dało by zakres cenowy srebra na poziomie 204 USD/oz.


Srebro: 204 USD/oz

Formacja Cup and Handle Srebro

Metoda 10 - Ermanometria i Kanał Fibonacciego vs Złoto i Srebro


Sama metoda Ermanometryczna nie umożliwia wyznaczenia zasięgu ruchów cenowych a tak jak pisałem w artykule - Ermanometria i Kryptowaluty, umożliwia wyznaczanie pewnych punktów w czasie, przestrzeni w których może dojść do istotnej zmiany ruchu ceny aktywa. Nie podaje ona kierunku (góra czy dół) a zakłada prawdopodobieństwo istotnej zmiany. Ja w przypadku złota i srebra założyłem że nastąpi ruch do góry, gdyż wszystkie omówione w tym artykule metody 1 - 9 zakładają właśnie taki scenariusz.


Ermanometria Złota i Kanał Fibonacciego


Liczenie zakończone! Poniżej znajdziesz tabelę, w której umieszczone zostały punkty O, A, B, odpowiednie długości odcinków (w dniach) OA, AB, oraz wyliczony odcinek AC i przypadający mu punkt C - czyli nasza szukana data. Jak się liczy punkt C - odsyłam do powyżej cytowanego artykułu - Ermanometria i Kryptowaluty.

ermanometria złoto

Będę posługiwał się nomenklaturą kolorów - Fioletowy, Zielony, Czerwony i tak są opisane 3 trójkąty na wykresach gdzie z każdego liczyłem punkt C. Co ciekawe, Trójkąt fioletowy (lata 1976 - 2002) wyznaczył ermanometrycznie datę szczytu w 2011 roku! Na pewno przypadek! Trójkąt zielony dał nam punkt w nieco dalszej przyszłości 2035 roku zaś trójkąt fioletowy punkt w 2028. Co prawda w moich wcześniejszych metodach predykcji sugerowałem bardziej 2026 i 2030, ale 2028 i 2035 też nie wyglądają tak odlegle. Korzystając z Kanału Fibonacciego wyznaczyłem że jeżeli od Sierpnia 2018 rozpoczął się ruch wzrostowy i dojdziemy do przedziału fibo 1.414 - 1.618 to cena złota powinna osiągnąć pułap 14800 USD/oz, i jeżeli ten punkt będzie punktem zwrotnym do następnej korekty, to jej zasięg może dojść do ceny 3500 USD/oz co i tak jest dwukrotnie więcej niż cena aktualna (1850 USD/oz). W związku z tym, że daty szczytów i dołków na złocie pokrywają się z datami na srebrze, nie przeprowadzałem już całej analizy dla srebra a jedynie naniosłem wyliczone daty i ponownie kanałem Fibonacciego sprawdziłem, jakie mogą być zasięgów wzrostów (2028) i następnie korekty (2035). Tym samym wycena srebra w przedziale fibo 1.414 - 1618 powinna się kształtować na poziomie 256 USD/oz a po korekcie na poziomie 24,5 USD/oz, czyli dokładnie tyle ile w aktualnym czasie (luty/2022).


Złoto: 14802 USD/oz

Srebro: 256 USD/oz

ermanometria złoto
ermanometria srebro

Podsumowanie predykcji cen metali szlachetnych


Zanim przedstawię tabelę, w której zestawie poszczególne metody wyliczeń, chciałbym przytoczyć rozkład prawdopodobieństwa wyceny złota, która znalazła się w Raporcie Incrementum AG a który to znalazłem dopiero kończąc pisać ten artykuł (możecie wierzyć bądź nie). Według raportu największe prawdopodobieństwo ma przedział cenowy w zakresie 4000 - 5000 USD/oz a dokładnie wartość 4821 USD/oz.

rozkład prawdopodobieństwa ceny złota

Jak w takim razie kształtuje się zakres cenowy srebra i złota metod które zastosowałem? Bardzo wysoko! Poniżej znajdziesz tabelę zbiorczą w której wszystko jest zestawione. Co prawda moja średnia wycena złota jest niemal dwukrotnie wyższa niż zaproponowana powyżej predykcja gdzie najwyższe prawdopodobieństwo miał poziom 4821 USD/oz.

Predykcja ceny złota i srebra

Kto ma rację? Nie wiem i nie zamierzam się sprzeczać! Dowiemy się dopiero za kilka kolejnych lat a w myśl tego że w 2026 dojdzie do koniunkcji Saturna i Neptuna w kardynalnym Punkcie Barana, nie dajcie się wziąć mu na rogi i warto za wczas budować sobie swój własny szlachetny kapitał. Bo metale szlachetne lubią ciszę i czas, a ten kto z nimi pójdzie w parze na pewno nie pożałuje.


Bonus - dodatkowe predykcje


Poniżej umieszczam dodatkowe, bonusowe predykcje, sposoby, które zrodziły się w mojej głowie po napisaniu już tego artykułu, ale uważam, że warto mieć je wszystkie w jednym miejscu:

 1. Ile będziesz musiał pracować na 1 uncję złota? - Korelacja minimalnej stawki godzinowej USA z maksymalną ceną złota i srebra - ujęcie historyczne i predykcja cen metali szlachetnych uwzględniając liniowy wzrost stawki godzinowej i zakładając nadchodzący boom na metale szlachetne.

 

Jeżeli dotrwałeś czytelniku do końca to serdecznie Ci dziękuję! Jeżeli masz jakieś uwagi, komentarze, a może chcesz się czymś podzielić to zapraszam do komentowania lub kontaktu ze mną!

 

Pozdrawiam, Atomowy !