• Atomowy

Ermanometria i kryptowaluty - po ile będzie Bitcoin i kiedy koniec hossy?

Zaktualizowano: 24 lut


Atomowy Inwestor - Ermanometria i kryptowaluty - po ile będzie Bitcoin i kiedy koniec hossy?

Hawk! Dzisiejszy wpis będzie z serii wróżbiarstwa i magii wspieranej ergmanometrią. Czym jest Ermanometria i czy można ją zastosować do kryptowalut i czy można ją zastosować do przewidzenia szczytu hossy 2021/22? Zapraszam do tego magicznego artykułu! Oczywiście pamiętaj, że są to jedynie wyliczenia i hipotezy a to jak będzie zweryfikuje rynek. Do dzieła!


Aby nie trzymać Cię w niepewności, tak oto wygląda według Metody Ermanometrycznej i kanałów Fibonacciego najbliższa przyszłość Bitcoina. Kluczowy jest czas i poziomy. Jeżeli chcesz wiedzieć więcej to zapraszam do poszczególnych analiz w których wyjaśniam skąd to się wszystko wzięło. Jeżeli zaś szukasz długoterminowej strategii uwzględniającej małe kwoty, to zapraszam do tego artykułu.


Ermanometria Bitcoin Hossa Halving Fibonacci

Artykuł na skróty:

 1. Co to jest Ermanometria?

 2. Jak łatwo zrozumieć Ermanometrię?

 3. Jak wyliczyć i wykorzystać Ermanometrię?

 4. Ermanometria na Bitcoinie w hossie 2021/22

 5. Analiza pierwsza

 6. Analiza druga

 7. Analiza trzecia

 8. Analiza czwarta

 9. Analiza piąta

 10. Analiza szósta

 11. Analiza siódma - kanały Fibonacciego

 12. Analiza ósma - Kanały Fibonacciego + Ermanometria

 13. Podsumowanie Ermanometrii na Bitcoinie

Co to jest Ermanometria?


Zanim przejdę do obliczeń, warto przybliżyć czym jest Ermanometria. Jest to mało popularna metoda do analizy rynków i trendów giełdowych. Właściwie będąc szczerym, śledząc rynki od kilku lat oraz różnych youtuberów, nigdy nie spotkałem się z tym aby ktoś przy analizie i predykcji rynku używał tej metody.


Nie ma to też pisać encyklopedii od początku i nie będę tracił czasu na wnikliwe wyjaśnianie czym jest dokładnie Ermanometria, wszystkie niezbędne materiały znajdziecie w tym artykule - Ermanometria - czyli proste ujęcie rynku gdyż rynek jest prosty - i z góry Wam mówię, że jest to najbardziej treściwy artykuł w tym temacie w języku polskim który znajdziecie. Oczywiście nie byłbym sobą gdybym nie podsumował idei i filozofii Ermanometrii w kilku atomowych punktach:

 1. Autorem koncepcji jest William T. Erman według którego czas ma budowę przestrzenną a ceny akcji, indeksów (kryptowalut?) poruszają się nie w układzie 2D (płaszczyźnie) tylko w układzie 3D (przestrzennie).

 2. Wszystkie zmiany na rynku odbywają się w układzie spiralnym (patrz Elliot, Carolan, Fisher)

 3. Wydarzenia w przeszłości mają istotny wpływ na przyszłość (zwieńczenia fal hossy, denka korekt wyższego stopnia, ekstrema)

 4. Rynek porusza się nie po linii płaskiej ani po układzie dwóch współrzędnych (czyli nie tak jak klastyczne wykresy ceny od czasu) a sferycznie - co utrudnia szybką analizę wykresu ceny od czasu.

 5. Rzutowanie wykresu na papier (2D) nie odzwierciedla przestrzenności wydarzeń mających miejsce na rynku finansowym - to można osiągnąć (według Ermana) poprzez skupienie się na czasie, w ramach którego budowane są struktury falowe.

Jak łatwo zrozumieć Ermanometrię?


Powyżej przytoczyłem trochę wniosków płynących z cytowanego artykułu, jednak jak tak łatwo zrozumieć ermanometrię? Otóż najlepiej podeprzeć się obrazami, które od razu Wam wszystko wyjaśnią:

 1. Spiralę w układzie 2D - widzimy płaską spiralę i tak najczęściej analizujemy rynki

 2. Spójrzmy na spiralę z perspektywy 3D - widzimy że przyjmuje kształt stożka

 3. Wybierzmy losowy wykres cena vs czas z kilkoma kluczowymi punktami O-A-B-C-D-E

 4. Nanieśmy nasze odcinki na spiralę - AB = CD, BC = DE, czas na ruch z A do B i z C do D jest taki sam. Wydaje się to OK ale jest to rzut na płaszczyznę 2D układu wielowymiarowego. Ruchy cen choć na wykresie 2D mają taką samą długość odcinka przebywają w układzie 3D zupełnie inną drogę. W układzie 3D ceny poruszają się inaczej niż w 2D a kluczowe ekstrema mają inne powiązania niż by to wynikało z badania wykresu 2D.

 5. UWAGA: ermanometria w założeniu nie umożliwia na wyznaczenie punktów zwrotnych, czy punktów odwrócenia trendów, tylko miejsc w których może nastąpić istotny ruch (kierunek nieznany)

Źródło: http://neidek.com/wp/2016/12/12/ermanometria-czyli-proste-ujecie-rynku-gdyz-rynek-jest-prosty/


Jak wyliczyć i wykorzystać Ermanometrię?


Uwzględniając ideologię Ermana można dojść do wniosków, że znając trzy skrajne punkty w przestrzeni można określić kolejny punkt zwrotny dla tej samej strefy. Co to znaczy? Otóż trochę matematyki

ermanometria wzór obliczeń

Jako długość odcinków podstawiamy czas, który wynika nam z naszego interwału czasowego jakim operujemy, dni (1D), godziny (1H) czy inne. Wyczytałem gdzieś (nie mogę znaleźć źródła), że nie powinno się stosować Ermanometrii na interwałach 1T i 1M.


Ermanometria na Bitcoinie w hossie 2021/22


To co, gotowi aby zweryfikować czy wujek Erman miał rację? Ja już wiem, gdyż te obliczenia wykonałem w Grudniu 2021 i aż nie mogłem uwierzyć w to co zobaczyłem. Czy ermanometria na bitcoinie w hossie 2021/22 to sekretna kula wróżki?


Analiza historyczna (wsteczna zawsze skuteczna:)


Zanim przejdę do części w której wywróżę co będzie w nadchodzącym okresie, to sprawdźmy, czy ta analiza pokryje się z jakimiś ruchami, kluczowymi zmianami patrząc wstecz czyli robiąc analizę historyczną, tak tak, wiem, analiza wsteczna zawsze skuteczna, ale na czymś trzeba zweryfikować założenia.


Analiza pierwsza


Punkty

O - 18 Grudzień 2017 - szczyt hossy 2017

A - 07 Luty 2019 - koniec bessy po hossie i rozpoczęcie up-trendu

B - 26 Czerwiec 2029 - koniec up-trendu i widoczna zmiana


Odcinki:

OA = 417 dni

AB = 139 dni


Wyliczenia

AC = 617 dni

C = 16 Październik 2020


Wnioski

Wybrane kluczowe punkty wyznaczyły datę 16 Października 2020 jako moment kolejnego kluczowego ruchu, chyba widać na poniższym wykresie, że od tej daty rozpoczął się up-trend hossy 2020/21/22.


Ermanometria Bitcoin Hossa Halving Fibonacci

Analiza druga


Punkty

O - 07 Luty 2019 - koniec bessy po hossie i rozpoczęcie up-trendu

A - 26 Czerwiec 2019 - koniec up-trendu i widoczna zmiana

B - 16 Październik 2020 - punkt z poprzeniej analizy (Analiza pierwsza) - rozpoczęcie hossy 2020/21/22


Odcinki:

OA = 139 dni

AB = 478 dni


Wyliczenia

AC = 706 dni

C = 01 Czerwiec 2021


Wnioski

Wybrane kluczowe punkty wyznaczyły datę 01 Czerwca 2021, tuż po "Majowych spadkach" w 2021 roku, które na pewno każdy kto wtedy był w krypto pamięta. Tym razem nie udało się w punkt wyznaczyć daty. Ale mając tą datę można był trzymać rękę na pulsie w Maju (lub zlecenie na stop lossie).

Ermanometria Bitcoin Hossa Halving Fibonacci

Analiza trzecia


Punkty

O - 26 Czerwiec 2019 - koniec up-trendu i widoczna zmiana

A - 16 Marzec 2020 - ekstremalne spadki związane z COVIDem

B - 18 Kwietnia 2021 - rozpoczęcie Majowych spadków 2021


Odcinki:

OA = 263 dni

AB = 398 dni


Wyliczenia

AC = 675 dni

C = 20 Styczeń 2022


Wnioski

Wyznaczona data wskazuje na 22 Stycznia 2022, czyli teraźniejszośc, w której to waży się czy to rozpoczęcie misji to the moon czy może bull trap? Co by nie było jesteśmy w tym punkcie i pewne dane wskazują, że jest to rozpoczęcie up-trendu.

Ermanometria Bitcoin Hossa Halving Fibonacci

Analiza czwarta


Punkty

O - 16 Marzec 2020 - ekstremalne spadki związane z COVIDem

A - 18 Kwietnia 2021 - rozpoczęcie Majowych spadków 2021

B - 22 Styczeń 2022 - Punkt wyliczony w Analizie Trzeciej, jako potencjalny punkt zwrotny/istotny.


Odcinki:

OA = 398 dni

AB = 277 dni


Wyliczenia

AC = 686 dni

C = 06 Marzec 2023


Wnioski

Tym razem robimy skok w przyszłość, i lądujemy w Marcu 2023, na razie zostawiamy tą datę, ciężko powiedzieć co wtedy będzie, ale Erman to wyliczył.


Ermanometria Bitcoin Hossa Halving Fibonacci


Analiza piąta


Punkty

O - 18 Kwietnia 2021 - rozpoczęcie Majowych spadków 2021

A - 21 Lipiec 2021 - odbicie po spadkach

B - 10 Listopad 2021 - ostanie ATH BTC i rozpoczęcie spadków


Odcinki:

OA = 94 dni

AB = 111 dni


Wyliczenia

AC = 206 dni

C = 12 Luty 2022


Wnioski

Tym razem wszedłem na trochę mniejszy okres czasowy, a wyznaczony punkt to 13 Luty 2022, który jest bardzo blisko wyniku Analizy Trzeciej 20 Stycznia 2022. Tworzy nam to pewien okres czasowy, w którym powinien wystąpić jakiś istotny ruch. Czy góra czy dół, nie wiadomo. Osobiście liczę na ostatni ruch wzrostowy w tej hossie.


Ermanometria Bitcoin Hossa Halving Fibonacci

Analiza szósta


Punkty

O - 21 Lipiec 2021 - odbicie po spadkach

A - 10 Listopad 2021 - ostanie ATH BTC i rozpoczęcie spadków

B - 20 Stycznia 2022 - zakładany aktualny punkt zwrotny


Odcinki:

OA = 111 dni

AB = 71 dni


Wyliczenia

AC = 187 dni

C = 17 Maj 2022


Wnioski

Przy założeniu, że okoli ce 20 Stycznia 2022 to punkt zwrotny, wyznaczono datę kolejnego punktu zwrotnego na 17 Maj 2022. Na chwilę obecną to zostawiamy tak jak jest i zaraz do tego powrócimy, ale najpierw nałożymy sobie kanały Fibonacciego.


Ermanometria Bitcoin Hossa Halving Fibonacci

Analiza siódma - kanały Fibonacciego


Bitcoin hossa 2013/14


Nakładając kanał Fibonacciego można zauważyć pierwszą rzecz, w skali logarytmicznej ruch jest skierowany cały czas do góry, linia bazowa (Fib 0) stanowi główny support trendu, maksymalny zasięg, szczyt hossy to zakres Fib 1.414 - 1.618. Jeżeli przyjrzycie się dokładnie to [poszczególne poziomy wielokrotnie stawały się supportami i oporami w całej tej hossie, przed szczytami i po szczytach.

Ermanometria Bitcoin Hossa Halving Fibonacci

Bitcoin hossa 2017/18


W kolejnej hossie mamy bardzo analogiczną sytuację. Poziom Fib 0 to długi support, maksymalny zasięg w zakresie Fib 1.414 - 1.618. Tak układając kanał wszystkie inne linie Fibo pokrywają się z istotnymi poziomami wsparcia i oporu. Kolejny przypadek?

Ermanometria Bitcoin Hossa Halving Fibonacci

Z hossy na hossę zmiejsza się jednak rozpiętość kanału Fibonacciego. Zwróćmy uwagę, że poziomy się "zdepoziomowały" w zależności od hossy.


Maksymalny zasięg (Fibo 1.414 - 1.618) z hossy 2017/18 przypada na poziom Fibo 1.0 - 1.272 z hossy 2013/14. Tak samo dzieje się z supportem ogólnym, poziom dolny Fibo 0 z hossy 2017/18 przypada na Fibo -0,236 hossy 2013/18. Jest to na tyle istotne, że to będzie założenie do szerokości kanału w hossie 2020/21.

Ermanometria Bitcoin Hossa Halving Fibonacci

Bitcoin hossa 2020/21


Dokładamy kanał zgodnie z założeniem zacieśniania się kanałów z hossy na hossę. Z tego wynika że szczyt hossy 2020/21 nie wszedł jeszcze w maksymalny zasięg Fibo 1.414 - 1.618. Podobnie wszystkie kanały pokrywają się z istotnymi suportami i oporami przebiegu całej hossy. Kolejny przypadek.


Dopiero w tym momencie dokładamy do tego Ermanometrię i nasze magiczne trójkąty.

Ermanometria Bitcoin Hossa Halving Fibonacci

Analiza ósma - Kanały Fibonacciego + Ermanometria


Łączymy ze sobą dwie metody. Na wykresie nanoszę kluczowe daty wyliczone Ermanometrycznie oraz kanał Fibonacciego, który został naniesiony zgodnie z założeniami.


Jeżeli Analiza Trzecia i Analiza Piąta wskazały słusznie nie przedział czasowy między 20 Stycznia a 13 Luty jest punktem istotnym (wzrostowym lub spadkowym) to mamy dwa scenariusze.


Scenariusz zielony - WZROSTY


Myślę, że to na co wszyscy czekają. Jeżeli wzrost będzie na tyle silny to wybijemy maksymalny zakres, to liczmy na to, że w okolicy 17 Maja 2021 Bitcoin znajdzie się w obszarze cenowym 145 - 229 kUSD/BTC. aby potem odreagowywać bessą przez okres prawie roku, do połowy Marca 2023. Ciekawe jest to, że maksymalny zasięg spadków może sięgać od 49 - 30 kUSD/BTC. Jako że kolejny halving, jest liczony na 2024 to ten scenariusz nie wydaje się taki zły, następczy dłuższy trend boczny do kolejnego halvingu byłby dość oczekiwanym ruchem.


Scenariusz zielony - WZROSTY


Aktualna sytuacja to Bull Trap dla tych co modlą się o wzrosty. Poziomy spadków mogą być bolesne a zasięg cenowy BTC to kilka kluczowych poziomów 28, 21, 17 kUSD/BTC. Na pewno niezła okazja cenowa by napełnić siatki na następne wzrosty które wypchną BTC aż do ekstremalnych poziomów 224 - 391 kUSD/BTC. Woah, to by było coś!


A Ty który scenariusz wolisz?


Ermanometria Bitcoin Hossa Halving Fibonacci


Podsumowanie Ermanometrii na Bitcoinie


Cóż mogę powiedzieć. Dane mówią same za siebie i na pewno się nie mylą! Ha! A tak serio to wyliczone scenariusze, których wyliczenie i spisanie zajęło mi trochę czasu, mają pewne podstawy merytoryczne i nie są wyssanymi z palca liczbami. Nie jest to co prawda analiza on-chain, a raczej próba nałożenia kontekstu przestrzenności wydarzeń z poziomami psychologicznymi, więc może coś z tego będzie. Scenariusze trafiają do publicznej krytyki, a przyszłość zweryfikuje moją szklaną kulę :)


Do następnego i trzymacie się krypto-inwestorzy!

 

Jeżeli dotrwałeś czytelniku do końca to serdecznie Ci dziękuję! Jeżeli masz jakieś uwagi, komentarze, a może chcesz się czymś podzielić to zapraszam do komentowania lub kontaktu ze mną!

 

Pozdrawiam, Atomowy !