• Atomowy

Sezon na Złoto czy Sezon na Akcje ?!

Zaktualizowano: 13 mar


Atomowy Inwestor - Sezon na Złoto czy Sezon na Akcje

Dywagacji na temat tego czy nadchodzi rynek złota jako czy jednak nadal będzie rynek akcji, a rynek metali szlachetnych wciąż będzie w uśpieniu, nie ma końca. Choć w aktualnej sytuacji geopolitycznej i gospodarczej panika rozlewa się dookoła, to wielu spekulantów i inwestorów czeka na upragniony od wielu lat rajd metali szlachetnych. Spoglądam na to moim amatorskim okiem. Zapraszam!


Artykuł na skróty:

 1. Ile powinno kosztować złoto?

 2. Wpływ kursu dolara na cenę złota

 3. Wpływ braku fizycznego towaru na cenę złota - popyt i podaż

 4. Raz na wozie raz pod wozem - Rynek Złota czy Rynek Akcji

 5. Cykle rynku złota i akcji - cenowe ujęcie historyczne

 6. Cykle rynku złota i akcji - stosunek Rynku Złota do Rynku Akcji

 7. Podsumowanie cykliczności Rynku Złota i Rynku Akcji


Ile powinno kosztować złoto?


Odpowiedź na to pytanie, "Ile defacto powinno kosztować złoto?", nie jest łatwa gdyż, to zależy kogo będziemy o to pytać. Niestety dla Polaków złoto i inne metale szlachetne jest podwójnie skorelowane, gdyż zależy od samej wartości spekulacyjnej złota ale także od kursu pary walutowej USD/PLN. Możemy także dodać jeszcze jeden trzeci faktor jakim jest fizyczna dostępność monet / sztabek u pośredników. Jest to trudny do zmierzenia faktor ale również odgrywa istotną rolę.


Wpływ kursu dolara na cenę złota


Poniżej dla przykładu zasymulowałem bardzo proste 2 scenariusze - dla niektórych oczywiste, dla innych może to będzie coś nowego. Zawsze sobie powtarzam, że posiadanie większej wiedzy od innej osoby nie daje nam prawa do jej lekceważenia. Każdy kiedyś zaczynał, każdy kiedyś był w tej samej sytuacji co ktoś kto chce się nauczyć. Wahanie kursu samego dolara z 3,8 na 4,5 USD/PLN przy stałej cenie złota powoduje zmianę wyceny uncji złota z 6840 na 8100 PLN/oz, tak jak zmiana kursu złota z 1800 na 2000 USD/oz, zwiększa cenę z 8100 a 9000 PLN/oz.

Wpływ kursu dolara na cenę złotych monet

Wpływ braku fizycznego towaru na cenę złota - popyt i podaż


W tym wypadku ciężko jest to w jakiś sposób zobrazować lub nadać temu konkretny faktor, np x1,5 czy x10 do ceny. W tym przypadku dużą role odgrywają nastroje pomiędzy kupującymi a sprzedającymi oraz cała narracja otoczenia. Idealnie pokazuje to poniższy wykres równowagi pomiędzy krzywymi popytu oraz podaży.

Równowaga Popyt Podaż wykres

Im większy jest popyt, gdy jest mała ilość towaru na rynku (mała podaż) mamy do czynienia z nadwyżką popytową co za tym idzie ceny osiągają ekstremalne wartości. W myśl zasady jak czegoś nie ma i jest rzadkie (nawet w wąskim przedziale czasowym) to zawsze znajdą się osoby, które są w stanie zapłacić za dany towar więcej niż wskazuje logika.


Takie podejście jest nieodłączną składową każdej tzw. bańki, czy to bańki na nieruchomościach, metalach szlachetnych, akcjach czy bitcoinie. W takich sytuacjach emocje odcinają dopływ racjonalnych myśli i działamy bardziej spontanicznie, nie liczy się wtedy cena a satysfakcja z posiadania oraz marzenia o jachcie na oceanie.


Dlaczego o tym piszę? Otóż z ostatnich 3 latach taka sytuacja na rynku metali szlachetnych miała miejsce już dwukrotnie. Pierwszy raz pokazała to Pandemia COVID-19, gdzie zapanował ogólny strach i niepewność przyszłość. Część z Was na pewno przypomina sobie kolejki do bankomatów i memy z zapasami papieru toaletowego :) Analogiczny strach panował na rynku metali szlachetnych, ogólnoświatowy lockdown i zamknięcia łańcuchów dostaw spowodowały braki fizycznego metalu szlachetnego w mennicach. Te egzemplarze, które były w sklepach stacjonarnych kosztowały znacznie więcej niż kurs złota - dodatkowy spread 10%, 20% czy nawet 30% nikogo nie dziwił. Popyt był większy niż podaż = większa cena. Analogiczna sytuacja ma miejsce w chwili obecnej, gdzie wojna rosyjsko - ukraińska wywołuje strach i niepewność, konieczność zabezpieczenia swojego dorobku przed niepewnością i utratą wartości. Już pierwsze mennice informują o opóźnieniach w dostawach ze względu na zwiększony popyt - również pierwsze monety bulionowe po 10 000 PLN/oz są już widoczne w sieci, choć tutaj kurs USD/PLN na pewno robi swoje.


Raz na wozie raz pod wozem - Rynek Złota czy Rynek Akcji


Całą ideą niniejszego wpisu jest zmienność cykli między rynkiem złota i rynkiem akcji. Długoterminowe inwestowanie zarówno w rynek metali szlachetnych czy też w rynek największych, światowych spółek giełdowych jak i kryptowaluty umożliwia zachować siłę nabywczą pieniądza. Oczywiście należy wiedzieć, kiedy wejść w dany rynek, gdyż nieumiejętne odczytanie sytuacji rynkowej spowoduje, że w krótkiej perspektywie wartość naszego aktywa spadnie na wartości, lecz w dłuższej perspektywie rynek zawsze powracał i przebijał kolejne nowe poziomy cenowe. Można by więc rzec, że raz na wozie raz pod wozem. Ale czy na pewno?


Otóż pokusiłem się o zestawienie ze sobą dwóch rynków - indeksu dla S&P 500 ze Złotem dodatkowo nanosząc indeks cen konsumpcyjnych CPILFESL dla wszystkich konsumentów miejskich Stanów Zjednoczonych. Omówienie poniższego wykresu znajdziesz w kolejnym akapicie. Wybrałem do tego zestawienia S&P 500 z tego względu że odzwierciedla zachowanie i nastroje panujące na największym rynku inwestycyjnym,

cykle rynek złota rynek akcji

S&P 500 (SPX) - (Standard & Poor's 500) indeks giełdowy, w skład którego wchodzi 500 przedsiębiorstw o największej kapitalizacji (w tym trzy największe firmy Apple, Microsoft, Exxon), które są notowane na New York Stock Exchange.


Cykle rynku złota i akcji - cenowe ujęcie historyczne


Zwróćmy uwagę, że kapitał cyklicznie przenosi się z jednego typu aktywa do drugiego przez od ponad 80 lat. Poniżej znajdziesz rozpiskę, jak cykle rynku wyglądały historycznie:


Lata 1940 do 1968 - okres 28 lat - Rynek Akcji
 1. Rynek Akcji - wzrost wartości o 750% - rynek dominujący

 2. Rynek Złota - stała wartość na poziomie 34-35 USD/oz

 3. Inflacja - relatywnie niska, 3,4% rocznie

Lata 1968 do 1980 - okres 11 lat - Rynek Złota
 1. Rynek Akcji - trend boczny, okresowe spadki i powrót do trendu bocznego

 2. Rynek Złota - wzrost wartości o 1600% - rynek dominujący

 3. Inflacja - bardzo wysoka, 12% rocznie

Lata 1980 do 2000 - okres 20 lat - Rynek Akcji
 1. Rynek Akcji - wzrost wartości o 1100% - rynek dominujący

 2. Rynek Złota - w trendzie spadkowym, spadek wartości o 60%

 3. Inflacja - dwa charakterystyczne obszary, średnia inflacja (1980 - 1991) 6,7 % rocznie, niska inflacja (1991 - 2000) 3,2% rocznie; wypadkowa inflacja przypadająca na ten okres 6,2% rocznie

Lata 2000 do 2011 - okres 10 lat - Rynek Złota
 1. Rynek Akcji - trend boczny, okresowe spadki i powrót do trendu bocznego

 2. Rynek Złota - wzrost wartości o 500% - rynek dominujący

 3. Inflacja - relatywnie niska, 2,2% rocznie

Lata 2011 do 2022 - okres 11 lat - Rynek Akcji
 1. Rynek Akcji - wzrost wartości o 260% - rynek dominujący

 2. Rynek Złota - w tym okresie lokalnie spadek o ~40% wartości, w ogólnym rozrachunku początek i koniec okresu na tym samym poziomie cenowym

 3. Inflacja - relatywnie niska, 2,8% rocznie

Lata 2022 do 2032 - predykcja
 1. Rynek Akcji - zakładam stagnacje i wieloletni trend boczny - około 11 lat, gdyż tyle trwały "rynki złota i metali szlachetnych", lokalne spadki po 30 - 40%

 2. Rynek Złota - zakładam że jesteśmy właśnie na przełomie rynku Akcji na rynek Złota, zakładam ruch na poziomie do min. 3000 - max 9000 USD/oz - zgodnie z opisanymi wcześniej predykcjami.

 3. Inflacja - aktualnie mamy już inflacje oficjalną na poziomie 8-10 %, realnie każdy z nas odczuwa to po kieszeni, kolejne poziomy, 12, 15 czy 18% nadejdą z czasem, a wiadomo że na inflację złoto i metale szlachetne najlepsze :) - zakładam dużą inflację ze względu na dodruk pieniądza związanego z COVID oraz z osłabieniem się złotówki względem innych walut w wyniku sytuacji Rosja - Ukraina.

Cykle rynku złota i akcji - stosunek Rynku Złota do Rynku Akcji


Stosunek S&P 500 do ceny złota to nic innego jak wyrażenie wartości jednej jednostki indeksu S&P 500 w wycenie 1 uncji złota. Kolokwialnie mówiąc ile uncji złota warty jest jeden indeks S&P 500. Poniekąd mówi to też o migracji kapitału miedzy rynkiem Metali i Akcji.

Stosunek S&P500/GOLD, SPX/GOLD, złoto, akcje

Jednakże, nie mówi nam to bezpośrednio o tym, czy cena Złota czy Indeks Akcji rośnie, jest stały, czy maleje, tylko o relacji miedzy jednym a drugim. Może to być trochę zwodnicze, gdyż może nam się wydawać, że skoro stosunek SPX/GOLD maleje to znaczy, że Złoto staje się droższe? Nie do końca i warto mieć to na uwadze. Dlatego wcześniej nałożyłem na siebie 2 wykresy a dopiero teraz mówię o tym stosunku SPX/GOLD a poniżej znajdziesz przykłady, dlaczego sam stosunek nie mówi prawdy.

W Przykład 1 mamy sytuację podobną do roku 2000, gdzie stosunek SPX/GOLD wynosi 6,0 (w rzeczywistości był 5,55, ale upraszczam) - relatywnie drogi Indeks S&P500 względem GOLD.


Symulujmy, że stosunek S&P500/GOLD spadnie do 1, więc możemy domyślać się - "AHA! pewnie cena złota wzrosła" - ale nie do końca, gdyż w Przykładzie 2 faktycznie cena Złota rośnie a S&P500 jest stała, w Przykładzie 3 cena Złota jest stała a S&P500 maleje, a w Przykładzie 4 urosło i Złoto i S&P500, tylko Złoto urosło bardziej niż S&P500. Takich różnych przykładów można by było zrobić jeszcze kilka, ale myślę, ze rozumiesz ideę.


Zakładając, że historycznie (pierwszy wykres) w sytuacjach w których Złoto rośnie w długiej perspektywie, to Indeks S&P500 jest w tym okresie stały (lokalnie ma dołki nawet do - 40 czy - 60%) zasymulowałem jak musiała by kształtować się cena Złota, gdyby stopniowo stosunek S&P500 malał z aktualnego poziomu 2,59 do poziomu 0,8, a wycena S&P500 w długiej perspektywie nie ulegałaby zmianie i wynosiła 4350 [USD/jedn].

Zasymulowane poziomy stosunku S&P500/GOLD zostały ujęte w tabeli oraz naniesione na wykres. Z symulacji wynika, że przy utrzymaniu się tego patternu zasięg 2500 -> 4000 -> 5000 USD/oz jest jak najbardziej możliwy.


Oczywiście, ktoś mógłby zadać pytanie ale dlaczego stosunek S&P500/GOLD nie miał by iść dalej trendem wzrostowym do góry? Oczywiście jest to jeden ze scenariuszy ale osobiście uważam, że aktualna narracja geopolityczna raczej nie będzie chyliła się ku temu, ale to jest mój punkt widzenia i masz jak najbardziej prawo się z tym nie zgadzać :) Rynek i tak zweryfikuje wszystkie założenia i predykcje. Ktoś będzie miał racje a ktoś będzie się mylić. Lepiej jednak mieć jakiś plan niż tego planu nie mieć i działać w chaosie.


Podsumowanie cykliczności Rynku Złota i Rynku Akcji


W kilku żołnierskich słowach:

 1. Sezon na Złoto i Sezon na Akcje w ujęciu historycznym kilkukrotnie pokazał, że występuje w charakterystycznych cyklach co świadczy o migracji kapitału

 2. Gdy rynek Złota rośnie długoterminowo -> rynek Akcji idzie bokiem zaliczając lokalnie spadki

 3. Gdy rynek Akcji rośnie długoterminowo -> rynek Złota w długim terminie powoli traci

 4. Warto śledzić stosunek S&P500/GOLD, który pokazuje jak bardzo przewartościowane lub niedowartościowane jest złoto lub S&P500 względem drugiego, należy jednak mieć na uwadze, że sam stosunek nie mówi o poziomie cenowym składowej

 5. Historycznie wraz ze znaczącym wzrostem inflacji (>10% rocznie) znacząco rośnie złoto

Jeżeli jeszcze nie miałeś jeszcze okazji sprawdzić moich astrologicznych predykcji na cenę złota i srebra przy zastosowaniu 10 różnych metod to na co jeszcze czekasz? Zapraszam!

Po ile będzie złoto?

Czołem!

 

Jeżeli dotrwałeś czytelniku do końca to serdecznie Ci dziękuję! Jeżeli masz jakieś uwagi, komentarze, a może chcesz się czymś podzielić to zapraszam do komentowania lub kontaktu ze mną!

 

Pozdrawiam, Atomowy !